Criterii de admitere/departajare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 80%;
• Nota obţinută la interviul profesional – pondere 20%;
Criterii de departajare
1. Media generală a anilor de studiu din facultate 
2. Nota obţinută la interviul profesional 
 
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE
Media de admitere a candidaţilor înscriși este constituită din:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 50%
• Nota obţinută la susținerea interviului profesional (probă orală constând în argumentarea alegerii programului de master și susținerea, la alegerea candidatului, a unui aspect din tematica stabilită)  - pondere 50%
Criterii de departajare
1. Nota obținută la interviul profesional  
2. Media examenului de licenţă 
 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, LITERE ȘI COMUNICARE
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Evaluarea unui eseu pe una din temele propuse în metodologia de admitere, ce va fi susţinut în faţa unei comisii şi va fi notat de la 1-10 - pondere 50%;
• Nota la examenul de licenţă – pondere 50%.
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba 1 a examenului de licență: verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.
2. Media generală a examenului de licenţă 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Istorie)
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 80%;
• Nota obţinută la interviul profesional - pondere 20%
Criterii de departajare
1. Nota la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sau echivalenta;
2. Media generală a anilor de studiu.
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Geografie)
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 60%;
• Nota obţinută la interviul profesional pondere 40%
Criterii de departajare
1. Nota la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sau echivalenta;
2. Media generală a anilor de studiu.
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Sport)
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
•  Media examenului de licenţă - pondere 60%
• Nota obţinută la interviul profesional – pondere 40%.
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la interviul profesional;
2. Nota obţinută la evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de finalizare a studiilor de licenţă sau echivalentul
 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE (Chimie, Matematica)
Media de admitere este constituită din:
• Media  examenului  de licenţă – pondere 75%
• Nota obţinută la eseul motivaţional – pondere 25%.
Criterii de departajare
1. Media examenului de licenţă;
2. Nota obţinută la eseu.
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE (Educație muzicală)
PROBĂ ELIMINATORIE
Instrument sau Canto – probă practică - (Admis/Respins)
Media de admitere este constituită din:
• Media  examenului  de licenţă – 25%
• Nota obţinută la eseul motivaţional –  75% 
Criterii de departajare
1. Media examenului de licenţă;
2. Nota obţinută la eseu.
 
 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI (Teologie)
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din
• susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)
• media generală de licenţă (50%)
Criterii de departajare
1. Nota obținută la susținerea eseului
2. Media generală a anilor de studiu din facultate 
 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI (Stiintele educatiei)
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Nota obținută în urma susținerii probei “Eseu tematic structurat” (pondere 50%);
• Media examenului de licență (pondere 50%).
Criterii de departajare
1. Media generală a anilor de studii din cadrul programului de licență absolvit
2. Nota obținută la susținerea eseului
 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Nota obţinută la interviul profesional - pondere 40%
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalenta - pondere 60%
Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins (pentru programul de studiu: Electrical systems engineering integrated in vehicles – în limba engleză)
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la inteviu
2. Media de promovare a anilor de studiu de la ciclul licență 
 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI MECANICĂ
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Media examenului de diplomă - pondere 50%
• Notă obţinută la interviul profesional – pondere 50%
Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins (pentru programul de studiu: Processing and characterization of multifunctional materials – în limba engleză)
Criterii de departajare
1. Notă obţinută la interviul profesional 
2. Media generală a anilor de studiu din facultate 
 
FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ȘTIINŢA ALIMENTELOR
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
• Media examenului de diplomă - pondere 50%
• Notă obţinută la interviul profesional - pondere 50%
Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins (pentru programul de studiu: Bioresources engineering – în limba engleză)
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la interviul profesional
2. Media generală a anilor de studiu din facultate