Interviu admitere (BUSINESS ADMINISTRATION)

Precizări privind organizarea interviului pentru admiterea la programul de studii Business Administration
  • Interviul se va desfășura în data de 19 SEPTEMBRIE 2022, ora 10.00, în sala B002.
  • Interviul se desfășoară în limba engleză.
  • Durata unui interviu este de 10-15 minute/candidat.
  • Rezultatul va fi exprimat cu calificativul ”admis” sau ”respins”.
  • Evaluarea cunoștințelor de limba engleză este probă obligatorie pentru admiterea la specializarea BA.