Taxa admitere/scolarizare

Poți plăti taxa de înscriere:

 • online, cu un card bancar prin platforma http://admitere.valahia.ro

 • prin transfer bancar catre contul universității: RO70RNCB0128045419210107 deschis la Banca Comerciala Romana;

 • prin mandat postal (din sediul oficiilor postale) în contul Universității Valahia din Târgoviște RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria Municipiului TÂRGOVIȘTE

Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE; Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Pe ordinul de plată se vor menţiona următoarele: Nume/Prenume candidat, Facultatea pentru care optează, Denumirea programului de studii, Plata concurs de admitere 2024


Taxele aferente procesului de admitere sesiunea iulie / septembrie 2024 sunt:

 • taxa de înscriere la concursul de admitere (studii universitare de licență, continuare de studii, studii universitare de master): 130 lei

 • taxa de înscriere la concursul de admitere (studii universitare de doctorat): 150 lei

 • taxa inscriere concurs de admitere (studii postuniversitare, formare si dezvoltare profesionala continuă, conversie profesională): 130 lei

 • taxa concurs de admitere - program de formare psihopedagogică, regim postuniversitar Nivel , Nivel II: 150 lei

Taxe de scolarizare

 • taxa de scolarizare/an licență, conversie profesională: 3.500 lei

 • taxa de școlarizare/an master: 3.700 lei

 • taxă de școlarizare /an studii universitare de doctorat (perioda de prelungire a activității, perioada de grație): 5.200 lei

 • Taxă de școlarizare program de conversie profesională și programe de formare și dezvoltare continuă: 3.500 lei/an

 • Taxă de școlarizare program de formare psihopedagogică (Nivel II (cursuri DPPD): 1.700 lei/program


REDUCERI ALE TAXEI DE ÎNSCRIERE

1. Reducere taxă de înscriere ‐ 50% pentru candidații care se înscriu la mai multe concursuri de admitere din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, începând cu al doilea dosar. Reducerea apare automat în formularul de înscriere online

2. Scutire taxă de înscriere ‐ 100%

 • Candidații orfani (de unul sau ambii părinți) cu vârsta de până la 26 ani - pe baza încărcării în platformă a certificatului de deces al părintelui / părinților;

 • Candidații salariați ai Universității Valahia din Târgoviște (sau cei ai Valahia Servicii de Dezvoltare SRL) - pe baza încărcării în platformă a adeverinței din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinți;

 • Copiii ai angajaților Universității „Valahia” din Târgoviște  (sau Valahia Servicii de Dezvoltare SRL) - pe baza încărcării în platformă a adeverinței din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinți;

 • Persoanele cu dizabilități (grav si accentuat) - pe baza încărcării în platformă a certificatului de încadrare în grad de handicap

 • Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat - vor încărca în platformă adeverinţa emisă de unitatea școlară din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate sau pensionat.