Completare OPTIUNILOR DE CONCURS

Alegerea opțiunilor (PASUL 5 al aplicației de înscriere) este cea mai importantă activitate din cadrul procesului de admitere.

Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat sau pot fi cu taxă. Vă recomandăm să alegeți și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă cele finanțate de la bugetul de stat, pentru a vă asigura că veți fi repartizați pe unul dintre loc .

Crearea  clasamentelor  ține  cont  de  opțiunile  candidaților  și  de  numărul  de  locuri disponibile pentru fiecare program de studii universitare.

Modalități de alegere a opțiunilor

1. Candidații  care  sunt  orientați  spre  mai  multe  programe  de  studii,  prioritară  fiind obținerea unui loc finanțat de la bugetul de stat

Program de studii universitare 1 – Roman buget

Program de studii universitare 2 – Roman buget

Program de studii universitare 1 – Roman cu taxă

Program de studii universitare 2 – Roman cu taxă

2. Candidații care au ca prioritate un singur program de studii universitare, indiferent de tipul locului (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă)

Program de studii universitare 1 – Roman buget

Program de studii universitare 1 – Roman cu taxă

3. Pentru absolvenți unui liceu situat în mediu rural (liceul trebuie să se găsească pe lista  liceelor  stabilite de  minister), variantele de selectare a opțiunilor sunt:

Program de studii universitare 1 – Roman buget cu liceul in mediul rural

Program de studii universitare 2 – Roman buget cu liceul in mediul rural

Program de studii universitare 1 – Roman buget

Program de studii universitare 2 – Roman buget

Program de studii universitare 1 – Roman cu taxă

Program de studii universitare 2 – Roman cu taxă

SAU:

Program de studii universitare 1 – Roman buget cu liceul in mediul rural

Program de studii universitare 1 – Roman buget

Program de studii universitare 2 – Roman buget cu liceul in mediul rural

Program de studii universitare 2 – Roman buget

Program de studii universitare 1 – Roman cu taxă

Program de studii universitare 2 – Roman cu taxă

4. Candidații care deja au urmat anul I pe loc finanțat de la bugetul de stat la alt program de studii universitare din cadrul aceluiași ciclu de studii universitare (licență/masterat), indiferent dacă au absolvit sau nu respectivul program de studii și indiferent de universitate (din România), vor putea candida doar pe locuri cu taxă.

5. Candidații romi sau proveniți din centre de plasament vor bifa în formularul de înscriere dacă doresc să aplice pentru locurile speciale destinate acestora, dar vor selecta și alte opțiuni și tipuri de locuri pentru situația în care nu vor fi admiși pe locurile speciale dedicate lor. Această categorie de candidați trebuie să selecteze:

** Român buget provenit din sistemul de protecție socială - selectarea în pasul 3 a opțiunii DA pentru Provenit din sistemul de protecție socială (casa de copii, asistență maternală, etc) și încărcarea unei adeverințe corespunzătoare în pasul 7

** Rrom buget - selectare etnic rrom in pasul 3 si incarcarea unei adeverinte de la Partida romilor in pasul 7

​Atenție!!!!! Odată alese opțiunile și efectuată plata, cu ajutorul sistemului de plata online (card bancar), nu mai este posibilă modificarea acestora