Completare OPTIUNILOR DE CONCURS

Alegerea opțiunilor este cea mai importantă activitate din cadrul procesului de admitere.

Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat sau pot fi cu taxă.

Vă recomandăm să alegeți și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă cele finanțate de la bugetul de stat, pentru a vă asigura că veți fi repartizați pe unul dintre loc.

Generarea  clasamentelor  ține  cont  de  opțiunile  candidaților  și  de  numărul  de  locuri disponibile pentru fiecare program de studii universitare.

Modalități de alegere a opțiunilor

1. Candidații  care  sunt  orientați  spre  mai  multe  programe  de  studii,  prioritară  fiind obținerea unui loc finanțat de la bugetul de stat

  • Program de studii universitare 1 – Loc finanțat de la bugetul de stat (Roman buget)
  • Program de studii universitare 2 – Loc finanțat de la bugetul de stat (Roman buget)
  • ............................................
  • Program de studii universitare 1 – Loc cu taxă (Roman cu taxă)
  • Program de studii universitare 2 – Loc cu taxă (Roman cu taxă)
  • ............................................

2. Candidații care au ca prioritate un singur program de studii universitare, indiferent de tipul locului (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă)

  • Program de studii universitare 1 – Loc finanțat de la bugetul de stat (Roman buget)
  • Program de studii universitare 1 – Loc cu taxă (Roman cu taxă)

3. Candidații care deja au urmat anul I pe loc finanțat de la bugetul de stat la alt program de studii universitare din cadrul aceluiași ciclu de studii universitare (licență/masterat), indiferent dacă au absolvit sau nu respectivul program de studii și indiferent de universitate (din România), vor putea candida doar pe locuri cu taxă.

4Candidații romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau proveniți din centre de plasament vor bifa în formularul de înscriere dacă doresc să aplice pentru locurile speciale destinate acestora (Romani buget cu liceu în mediu rural, Roman buget provenit din sistemul de protecție socială. Rrom), dar vor selecta și alte opțiuni și tipuri de locuri pentru situația în care nu vor fi admiși pe locurile speciale dedicate lor.

4.1 Candidații romi vor selecta în formularul de înscriere la pasul 3, rubrica Etnie --> ROM iar in pasul 7 vor încărca documentul: “Recomandare scrisa din partea președintelui unei organizații legal constituite a romilor”.

4.2Candidații proveniți din sistemul de protecție socială (casa de copii, asistență maternală, etc.) vor bifa în formularul de înscriere (pasul 3) dacă doresc să aplice pentru locurile speciale destinate acestora. Confirmarea statutului de proveniență din sistemul de protecție socială se dovedește cu o adeverință ce trebuie încărcată în PASUL 7 (documente)

Atenție!!!!! Odată alese opțiunile și efectuată plata, cu ajutorul sistemului de plata online (card bancar), nu mai este posibilă modificarea acestora