Oferta educațională

Oferta educațională 2023 a Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Formare Continuă (D.Î.D.F.C.) - 

Nr. crt.

Specializarea

Locuri cu taxă

1

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

25

2

Educație fizică și sportivă

30

3

Științe

30

4

Limba și literatura română / Limba și literatura engleză

25

5

Istorie

25

6

Geografie

25

7

Limba și literatura engleză

25

8

Limba și literatura franceză

25

9

Limba și literatura română

25

10

Informatică

25

11

Educație tehnologică

25

Pot urma cursurile de conversie profesională inclusiv învățători/educatoare care sunt absolvenți ai unei specializări de licență şi îndeplinesc celelalte criterii.

După absolvirea unui astfel de program de conversie, gradele didactice obținute la prima specializare ale persoanei rămân valabile, iar noua diplomă de absolvire conferă aceleași drepturi ca la toate programele de formare.

”Cadrele didactice ce ocupă funcția de educator puericultor la momentul adoptării HG nr. 566/2022, din cadrul Creșei Timpurii din județul Dâmbovița, dar și din alte județe, se pot înscrie și urma cursurile programului de conversie ”Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar”, îndeplinind astfel condiția de studii prevăzută de art. 248, alin. 1 indice 2, lit. c) din Legea nr. 1/2011 (legea învățământului), în condițiile ofertei noastre ecucaționale și a metodologiei de admitere!