Oferta educațională

Cifra de școlarizare pentru programele de conversie profesională este disponibilă pentru consultare în următorul document. Vizualizează oferta de școlarizare


Oferta educațională a Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Formare Continuă (D.Î.D.F.C.):

 • Istorie

 • Geografie

 • Limbă şi literatură engleză

 • Limbă şi literatură franceză

 • Educație fizică şi sportivă

 • Informatică

 • Educație tehnologică

 • Muzică instrumentală

 • Pedagogie învățământului primar și preșcolar

 • Limba și literatura română

 • Limba și literatura română/ Limba și literatura engleză

 • Științe

Pot urma cursurile de conversie profesională inclusiv învățători/educatoare care sunt absolvenți ai unei specializări de licență şi îndeplinesc celelalte criterii.

După absolvirea unui astfel de program de conversie, gradele didactice obținute la prima specializare ale persoanei rămân valabile, iar noua diplomă de absolvire conferă aceleași drepturi ca la toate programele de formare.