Metodologie admitere / cifra de scolarizare

La Universitatea Valahia din Târgoviște, persoanele care se încadrează în categoria românilor de pretutindeni au posibilitatea de a candida pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației (MEdu) special pentru această categorie de cetățeni, cu bursă sau fără bursă (numai pentru programele de studii universitare cu predare în limba română), sau pe locuri cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români (inclusiv la programele de studii universitare cu predare în limbi internaționale), pentru programele de studii universitare de licență.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare: persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Candidatii la concursul de admitere (licență/master) din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste care concurează pe locurile adresate categoriei Romani de Pretutindeni depun dosarul în format PDF (fisa de inscriere și documente doveditoare) la adresa admitere@valahia.ro. Această categorie de candidați NU trebuie să utilizează platforma digitală de admitere

Informatii suplimentare (vizualizează)

Metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni (vizualizează)

Cifra de școlarizare alocată românilor de pretutindeni (vizualizează)