Informații utile

La Universitatea Valahia din Târgoviște, persoanele care se încadrează în categoria românilor de pretutindeni au posibilitatea de a candida pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației (MEdu) special pentru această categorie de cetățeni, cu bursă sau fără bursă (numai pentru programele de studii universitare cu predare în limba română), sau pe locuri cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români (inclusiv la programele de studii universitare cu predare în limbi internaționale), pentru programele de studii universitare de licență.


Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare: persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).


Candidatii la concursul de admitere (licență/master) din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste care concurează pe locurile adresate categoriei Romani de Pretutindeni depun dosarul în format PDF (fisa de inscriere și documente doveditoare) la adresa admitere@valahia.ro. 

Această categorie de candidați NU trebuie să utilizează platforma digitală de admitere (admitere.valahia.ro) pentru înscriere.


Metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni (vizualizează)


Cifra de școlarizare alocată românilor de pretutindeni

 

An pregătitor

Studii universitare

de licență

Studii universitare

de master

Studii universitare

de doctorat

Locuri fără taxă și cu bursă

0

0

0

0

Locuri fără taxă, dar fără bursă

0

0

0

0

Total

0

0

0

0


Dosarul de candidatură pentru admiterea la studii universitare de licență conține următoarele documente:

a) Fisa inscriere-tip (descarca fisa inscriere licenta);

b) Copia certificatului de naştere;

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d) Copia certificatului de căsătorie, după caz;

e) Copia diplomei de Bacalaureat sau după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal

f) Copia foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g) Adeverinţă medicală (“apt pentru înscriere la facultate”)

h) Chitanța/ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei de înscriere


Dosarul de candidatură pentru admiterea la studii universitare de masterat conține următoarele documente:

 • Fisa inscriere-tip (descarca fisa înscriere master);
 • Copia diplomei de Bacalaureat sau diplomă echivalentă
 • Copia diplomei de licență sau diploma echivalentă
 • Copia foii matricole sau, după caz, suplimentul la diplomă;
 • Copia certificatului de naştere;
 • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală (“apt pentru înscriere la facultate”)
 • Chitanța/ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei de înscriere

Dosarul de candidatură pentru admiterea la studii universitare de doctorat conține următoarele documente:

 • Fișă de înscriere-tip (descarcă formularul);
 • Declarația pe propria răspundere;
 • Declarația de consimțământ;
 • Curiculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • Certificat de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională;
 • Copia certificatului de naștere;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalenta acesteia, recunoscută de Ministerul Educației;
 • Copia legalizată a diplomei de licență și a foii matricole;
 • Copia legalizată a diplomei de master sau echivalentă și a foii matricole;
 • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 • Chitanța/ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei de înscriere.

Taxa de înscriere la studii poate fi achitată astfel:

a) direct la sediul universității

b) prin transfer bancar

Universitatea Valahia din Târgoviște

Târgoviște, Aleeea Sinaia, nr. 13

CUI - 4279685

Cont în lei (RON) - RO66PIRB1600761402001000

Piraeus Bank, Suc. Targoviste, Str. Poet Gr. Alexandrescu, parter E5

cod SWIFT: PIRBROBU

SAU

Universitatea Valahia din Târgoviște

Târgoviște, Aleeea Sinaia, nr. 13

CUI - 4279685

Cont în EURO - RO46PIRB1600761402013000

Piraeus Bank, Suc. Targoviste, Str. Poet Gr. Alexandrescu, parter E5

cod SWIFT: PIRBROBU