Admitere Romani de Pretutindeni (inclusiv candidati din Republica Moldova)


Candidatii la concursul de admitere (pentru licenta / master) din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste care concureaza pe locurile 'Romani de Pretutindeni' depun dosarul in format PDF (fisa de inscriere si documente doveditoare) la adresa admitere@valahia.ro

Informatii suplimentare (vizualizează)

Metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni (vizualizează)

Cifra de școlarizare alocată românilor de pretutindeni (vizualizează)


Dosarul de candidatură pentru admiterea la Studii Universitare de Licenta conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere-tip - descarcă fișa;

b) Copia certificatului de naștere;

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;

f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;

g) Adeverinţă medicală (“apt pentru înscriere la facultate”; adeverința trebuie să conțină informații din care să reiasă starea actuală de sănătate și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv de SARS-COV-2);

h) Declarație de apartenență la identitatea culturală română (doar pentru candidații care nu s-au născut în România sau Republica Moldova)