Cum se pot înscrie candidații din UE, SEE și CE?

 

           Candidatii din UE, SEE si CE se pot inscrie la concurs dupa primirea atestatului de recunoastere a studiilor eliberat de Directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

a) Evaluarea dosarului cu documentele necesare obtinerii atestatului se va face de catre Universitate la Departamentul de Studenti Straini, Biroul Admitere Studenti Straini. Departamentul va evalua dosarul si va transmite catre MECS lista si copii ale dosarelor candidatilor propusi pentru eliberarea atestatului de recunoastere a studiilor; departamentul va asigura vizibilitatea informatiilor care vizeaza studentii straini.

b) Dupa completarea dosarului cu atestatul de recunoastere a studiilor, candidatii pot candida in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani (se poate proceda la inscrierea on-line).