Calendarul admitere licență

 


Studii universitare de licență

 • 7 – 21 septembrie -înscrierea candidaților

 • 22 septembrie -  afişarea rezultatelor 

 • 23 - 26 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidaţii admişi 

 • 28 septembrie - afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie

 • 29 septembrie - completare act adițional buget (daca este cazul)

 • 30 septembrie - afişare liste finale

Excepții:

Domeniul de licență Business Administration (care prevede probă eliminatorie - competențe lingvistice în limba engleză):

 • 7 - 19 septembrie - înscrierea candidaților

 • 21 septembrie- sustinerea probei eliminatorii de limba engleza

 • 22 septembrie - afisarea rezultatelor

 • 23 - 26 septembrie - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi

 • 28 septembrie - afisarea rezultatelor finale sesiunea septembrie

 • 29 septembrie – completare act adițional buget  (dacă este cazul)

 • 30 septembrie - afişare liste finale

Domeniul de licenţă Teologie, care prevede probe eliminatorii și probă scrisă:

 • 7 - 22 septembrie - înscrierea candidaților

 • 23 septembrie - interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (regim on-line)

 • 24 septembrie - afisarea rezultatelor

 • 24 - 26 septembrie - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi

 • 28 septembrie - afisarea rezultatelor finale sesiunea septembrie

 • 29 septembrie – completare act adițional buget  (dacă este cazul)

 • 30 septembrie - afişare liste finale

Domeniul de licenţă Muzică, care prevede şi probe de concurs:

 • 7 - 19 septembrie - înscrierea candidaților

 • 21 septembrie- sustinerea probelor de concurs

 • 22 septembrie - afisarea rezultatelor

 • 23 - 26 septembrie - incheierea contractelor pentru candidatii declarati admisi

 • 28 septembrie - afisarea rezultatelor finale sesiunea septembrie

 • 29 septembrie – completare act adițional buget  (dacă este cazul)

 • 30 septembrie - afişare liste finale