Calendar admitere

Studii universitare de licență - SESIUNEA IULIE 2021

 • 8 - 29 iulie - înscrierea online candidați
 • 30 iulie -  afișarea rezultatelor
 • 2 - 18 august - încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 1 septembrie -  afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 2 - 3 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

Excepții:

- Domeniul de licență Muzică, care prevede şi probe de concurs:

 • 8 – 28 iulieînscrierea online candidați
 • 29 iulie – susținerea probelor de concurs
 • 30 iulie -  afișarea rezultatelor
 • 2- 18 august- 13 august - încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 1 septembrie - afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 2 - 3  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

- Domeniile de licență Educație fizică și sport / Kinetoterapie, care prevăd probă de concurs:

 • 8 – 28 iulie – înscrierea online a candidaților
 • 29 iulie – proba de Traseu aplicativ
 • 30 iulie -  afișarea rezultatelor
 • 2 - 18 august - încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 1 septembrie - afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 2 - 3  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

- Domeniul de licență Teologie, care prevede probe eliminatorii și probă scrisă:

 • 8 - 27 iulieînscrierea online candidați
 • 28 iulie - examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică
 • 29 iulie  – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
 • 30 iulie -  afișarea rezultatelor
 • 2 - 18 august - încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 1 septembrie - afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 •  2 - 3  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

- Domeniul de licență Științe ale educației, care prevede probă eliminatorie

 • 8 – 28 iulie – înscrierea online a candidaților
 • 29 iulie – probă orală eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini
 • 30 iulie -  afișarea rezultatelor
 • 2 - 18 august - încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 1 septembrie - afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 2 - 3  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

- Domeniul de licență Business administration care prevede probă eliminatorie (dovedirea competențelor lingvistice – limba engleză):

 • 8 – 28 iulieînscrierea online candidați
 • 29 iulie – susținerea probei eliminatorii de limba engleză
 • 30 iulie -  afișarea rezultatelor
 • 2 - 18 august - încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 1 septembrie - afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 2 - 3  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

Studii universitare de licență - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 •  6 – 20 septembrie – înscrierea online candidați
 •  21 septembrie -  afișarea rezultatelor
 •  22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 •  27 septembrie -  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  29 septembrie – afișare liste finale admitere

*Excepții:

-  Domeniul de licență Muzică, care prevede probe de concurs:

 •  6 – 18 septembrie – înscrierea online candidați
 •  20 septembrie – susținerea probelor de concurs
 •  21 septembrie - afișarea rezultatelor
 •  22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 •  27 septembrie -  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  29 septembrie – afișare liste finale admitere

- Domeniile de licență Educație fizică și sport / Kinetoterapie, care prevăd probă de concurs:

 •  6 – 18 septembrie – înscrierea online candidați
 •  20 septembrie – susținerea probei de traseu aplicativ
 •  21 septembrie - afișarea rezultatelor
 •  22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 •  27 septembrie -  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  29 septembrie – afișare liste finale admitere

- Domeniul de licență Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă:

 •  6 - 18 septembrie – înscrierea online candidați
 •  20 septembrie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică
 •  21 septembrie - afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
 •  22 septembrie – afișarea rezultatelor
 •  22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 •  27 septembrie -  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  29 septembrie - afișare liste finale admitere

- Domeniul de licență Business administration care prevede probă eliminatorie (dovedirea competențelor lingvistice – limba engleză):

 •  6 – 18 septembrie – înscrieri la sediul facultăți înscrierea online candidații
 •  20 septembrie – susținerea probei eliminatorii de limba engleză
 •  21 septembrie - afișarea rezultatelor
 •  22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 •  27 septembrie -  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  29 septembrie – afișare liste finale admitere

- Domeniul de licență Științe ale educației, care prevede probă eliminatorie

 • 6 – 18 septembrie – înscrierea online a candidaților
 • 20 septembrie – probă orală eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini
 • 21 septembrie -  afișarea rezultatelor
 • 22 - 25 septembrie - încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 27 septembrie - afișarea rezultatelor finale (sesiunea septembrie)
 • 28  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 29 septembrie - afișare liste finale admitere