Oferta educațională

Oferta educațională 2024

Locuri adresate candidaților de etnie romă: 0 locuri / universitate


Facultatea de Ştiinţe Economice

 1. Auditul entitătilor publice și private (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Contabilitate (Buget: 0, Taxă: 0)
 3. Management financiar bancar (Buget: 0, Taxă: 0)
 4. Managementul informațiilor (Buget: 0, Taxă: 0)
 5. Managementul organizației (Buget: 0, Taxă: 0)
 6. Marketing (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Ştiinţe Umaniste
 1. Educație fizică, turism și timp liber (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Fenomene geografice de risc si calitatea mediului (Buget: 0, Taxă: 0)
 3. Unitatea istoriei europene (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
 1. Dreptul afacerilor (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Administraţie publică europeană (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Ştiinţe şi Arte
 1. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Matematică fundamentale pentru învățământ (Buget: 0, Taxă: 0)
 3. Educație muzicală (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
 1. Doctrina sociala şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Doctrină, ştiinţă, misiune (Buget: 0, Taxă: 0)
 3. Management educaíonal si dezvoltare curriculara (Buget: 0, Taxă: 0)
 4. Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei
 1. Automatică avansată, productică şi informatică industrială (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Sisteme si echipamente moderne in producerea si utilizarea energiei (Buget: 0, Taxă: 0)
 3. Ingineria sistemelor electrice integrate in vehicule (in limba engleza) (Buget: 0, Taxă: 0)
 4. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei (Buget: 0, Taxă: 0)
 5. Auditul sistemelor energetice (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
 1. Materiale avansate (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanica (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
 1. Sisteme de control si evaluare a calitatii mediului (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Controlul şi expertiza alimentelor (Buget: 0, Taxă: 0)

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare
 1. Jurnalism și studii culturale europene (Buget: 0, Taxă: 0)
 2. Multilingvism și interculturalitate în context european (Buget: 0, Taxă: 0)
 3. Comunicare instituțională (Buget: 0, Taxă: 0)