Oferta educațională

Oferta de locuri scoasă la concurs pentru studii universitare de masterat (vizualizează documentul)


Programele de studiu aferente studiilor universitare de masterat disponibile in portoliul Universitatii Valahia din Targoviste

 
Facultatea de Ştiinţe Economice
 • Programul de studiu Auditul entitătilor publice și private
 • Programul de studiu Contabilitate
 • Programul de studiu Management financiar bancar 
 • Programul de studiu Managementul informațiilor
 • Programul de studiu Managementul organizatiei
 • Programul de studiu Marketing
Facultatea de Ştiinţe Umaniste
 • Programul de studiu Educație fizică, turism și timp liber
 • Programul de studiu Fenomene geografice de risc si calitatea mediului
 • Programul de studiu Unitatea istoriei europene
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
 • Programul de studiu Dreptul afacerilor
 • Programul de studiu Administraţie publică europeană
Facultatea de Ştiinţe şi Arte
 • Programul de studiu Metode fizico  chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului
 • Programul de studiu Matematică didactică
 • Programul de studiu Educație muzicală
Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
 • Programul de studiu Doctrina sociala şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
 • Programul de studiu Doctrină, ştiinţă, misiune
 • Programul de studiu Management educaíonal si dezvoltare curriculara
 • Programul de studiu Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă
Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei
 • Programul de studiu Automatică avansată, productică şi informatică industrială
 • Programul de studiu Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba franceză)
 • Programul de studiu Sisteme si echipamente moderne in producerea si utilizarea energiei
 • Programul de studiu Ingineria sistemelor electrice integrate in vehicule (in limba engleza)
 • Programul de studiu Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei
 • Programul de studiu  Auditul sistemelor energetice
Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
 • Programul de studiu Materiale avansate
 • Programul de studiu Procesarea si caracterizarea materialelor multifunclionale (in limba engleza)
 • Programul de studiu Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanica
Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
 • Programul de studiu Sisteme de control si evaluare a calitatii mediului
 • Programul de studiu Controlul şi expertiza alimentelor
 • Programul de studiu lngineria bioresurselor (in limba engleza)
Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare
 • Programul de studiu Jurnalism și studii culturale europene
 • Programul de studiu Multilingvism si interculturalitate in context european