Informații susținere interviu profesional

Facultatea de Ştiinţe Economice

 1. Auditul entitătilor publice și private / Contabilitate: 20.09.2023, ora 9.00, sala B007
 2. Management financiar bancar: 20.09.2023, ora 9.00, sala B306
 3. Managementul informațiilor / Managementul organizației: 20.09.2023, ora 15.00, sala B005
 4. Marketing: 20.09.2023, ora 10.00, sala B311
    Tematica interviu profesional (vizualizare)

Facultatea de Ştiinţe Umaniste

 1. Educație fizică, turism și timp liber: 20.09.2023, ora 11.00, amfiteatrul F
 2. Fenomene geografice de risc si calitatea mediului: 20.09.2023, ora 09.00, sala E107
 3. Unitatea istoriei europener: 20.09.2023, ora 09.00, sala E101

Facultatea de Drept și Știinte Administrative
 1. Dreptul afacerilor: 20.09.2023, ora 08.30, sala 109 (campus universitar, corp B, etaj 1)
 2. Administraţie publică europeană: 20.09.2023, ora 10.00, sala 309 (campus universitar, corp B, etaj 3)

Facultatea de Ştiinţe şi Arte
 1. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului: 20.09.2023, ora 14.00, Campus, Str. Aleea Sinaia, Corp A, Sala 021, Parter
 2. Matematică fundamentale pentru învățământr 20.09.2023, ora 9,00, Campus, Str. Aleea Sinaia, Corp A, Sala 022, Parter
 3. Educație muzicală: 20.09.2023, ora 9,00, Sinagogă (strada Poet Grigore Alexandrescu, nr. 37)

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
 1. Doctrina sociala şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate: 20.09.2023, ora 09.00, corpul N, sala 108
 2. Doctrină, ştiinţă, misiune: 20.09.2023, ora 09.00, corpul N, sala 108
 3. Management educațional și dezvoltare curriculară: 20.09.2023, ora 00.00, sala
 4. Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă: 20.09.2023, ora 00.00, sala

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei
 1. Automatică avansată, productică şi informatică industrială: 20.09.2023, ora 15.00, sala A102
 2. Sisteme si echipamente moderne in producerea si utilizarea energiei: 20.09.2023, ora 15.00, sala A114
 3. Ingineria sistemelor electrice integrate in vehicule (in limba engleza): 20.09.2023, ora 16.00, sala A314
 4. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei: 20.09.2023, ora 10.00, sala A101
 5. Auditul sistemelor energetice: 20.09.2023, ora 14.00, sala A314

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
 1. Materiale avansate: 20.09.2023, ora 00.00, sala
 2. Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanică: 20.09.2023, ora 00.00, sala

Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
 1. Sisteme de control si evaluare a calitatii mediului: 20.09.2023, ora 09.00, sala A216
 2. Controlul şi expertiza alimentelor: 20.09.2023, ora 10.00, sala A215

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare
 1. Jurnalism și studii culturale europene/comunicare institutionala: 20.09.2023, ora 15.00, Campusul UVT, Corpul B, etajul 1, sala 101
 2. Multilingvism și interculturalitate în context european: 20.09.2023, ora 16.00, Campusul UVT, Corpul B, etajul 2, sala 202