Anunț susținere probe


ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI  ÎN  SESIUNEA  DE  ADMITERE  SEPTEMBRIE 2023  LA FACULTATEA  DE  ȘTIINȚE  UMANISTE,  PROGRAMELE DE STUDIU EDUCAŢIE  FIZICĂ  ŞI  SPORTIVĂ  ŞI KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ


- Trasesul aplicativ va avea loc la școala  PAUL  BĂNICĂ,  Strada MOLDOVEI,  NR. 3,  în data de 15.09.2023, ORA 08:00;

- CANDIDAŢII  VOR  AVEA  ASUPRA  LOR  BULETINUL  DE  IDENTITATE  ŞI LEGITIMAŢIA DE CONCURS, GENERATĂ ÎN URMA VALIDĂRII DOSARULUI DE ADMITERE.    

* CANDIDAŢII  CARE  DORESC  VIZIONAREA/PARCURGEREA  TRASEULUI  APLICATIV,  O POT FACE ÎN ACEEAŞI LOCAŢIE ÎN DATA DE 24 IULIE 2023, ÎNTRE ORELE 16:30-18:00.


 
ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI  ÎN  SESIUNEA  DE  ADMITERE  SEPTEMBRIE 2023  LA FACULTATEA  DE  TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
Proba la domeniul Teologie se susține în data de 15.09.2023 – sediul facultății Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35, corpul N, sala 108 conform următorului program:
  • ora 00:00  examen psihologic
  • ora 00:00 verificarea aptitudinilor muzicale
  • ora 00:00 examen scris la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă
 

ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI  ÎN  SESIUNEA  DE  ADMITERE  SEPTEMBRIE 2023  LA FACULTATEA  DE ȘTIINȚE ECONOMICE, PROGRAMUL DE STUDIU BUSINESS ADMINISTRATION


Susținerea probei eliminatorii de dovedire a competențelor lingvistice de Limbă Engleză va avea loc în data de 15.09.2023, ORA 10:00, SALA B002, Campus Valahia (Aleea Sinaia, nr. 13, corp B, parter).

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate: Carte de identitate / Pașaport.


ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI  ÎN  SESIUNEA  DE  ADMITERE  SEPTEMBRIE 2023  LA FACULTATEA  DE  ȘTIINȚE ȘI ARTE


Susținerea probelor eliminatorii Instrument sau Canto – probă practică (Admis/Respins) și Teoria muzicii și Solfegiu — oral, de la domeniul Muzică, programul de studii Muzică, din cadrul facultății de Științe și Arte se va desfășura în data de 15.09.2023, ora 10:00, Sinagogă (strada Poet Grigore Alexandrescu, nr. 37).