Programe de studii de Licenţă

Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative

 1. Specializarea Drept
 2. Specializarea Administratie Publica

In cadrul Facultății de Drept și Sțiințe Administrative sunt organizate 2 (două) serii de concurs pentru cele două specializări. Astfel candidații pot depune un dosar pentru Drept și unul pentru Administratie Publica


Facultatea de Ştiinţe Economice

 1. Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune
 2. Specializarea Management
 3. Specializarea Management ID
 4. Specializarea Marketing
 5. Specializarea Finante - Banci
 6. Specializarea Marketing
 7. Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
 8. Business Administration (cu predare în limba engleză)

În cadrul Facultății de Științe Economice candidații sunt organizate 2 (două) serii de concurs: Seria 1 (Contabilitate + Management + Management ID + Marketing + Finanțe + Economia Comerțului); Seria 2 (Business Administration)


Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere si Comunicare

 1. Specializarea Limba si literatura
 2. Specializarea Stiinte Politice
 3. Specializarea Stiinte ale Comunicarii

În cadrul Facultății de Ştiinţe Politice, Litere si Comunicare candidații sunt organizate 3 (trei) serii de concurs: Seia 1 (Limbă și literatură); Seria 2 (Științe Politice); Seria 3 ( Științe ale comunicării)


Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informaţiei

 1. Specializarea Ingineria Sistemelor
 2. Specializarea Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale
 3. Specializarea Inginerie Energetica
 4. Specializarea Inginerie Electrica

În cadrul facultății de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei este organizată o singură serie de concurs pentru toate programele de studiuFacultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică

 1. Specializarea Ingineria Materialelor
 2. Specializarea Inginerie Mecanica

În cadrul facultății de  Ingineria Materialelor si Mecanica este organizată o singură serie de concurs la care candidații pot depune un dosar


Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor

 1. Specializarea Ingineria mediului
 2. Specializarea Inginerie produselor alimentare
 3. Specializarea Inginerie chimica
 4. Specializarea agronomie

În cadrul facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor sunt organizate două serii de concurs: Seria 1 (ingineria Mediului + Inginerie Chimică); Seria 2 (Ingineria produselor alimentare + Agronomie) la care candidaţii pot depune 2 dosare


Facultatea de Stiinte Umaniste

 1. Istorie
 2. Geografie
 3. Geografia turismului
 4. Educatie fizica si sport
 5. Kinetoterapie si motricitate speciala

În cadrul Facultății de Științe Umaniste sunt organizate 4 (patru) serii de concurs: Seria 1 (Istorie); Seria 2 (Geografie + Geografia Turismului);  Seria 3 (Educație fizică și sport);  Seria 4 (Kinetoterapie si motricitate speciala)


Facultatea de Ştiinte şi Arte

 1. Matematică – Informatică
 2. Fizică
 3. Pedagogie muzicală (Muzică)

În cadrul facultății de Științe și Arte sunt organizate 2  (două) serii de concurs: Seria 1 (Matematică-Informatică + Fizică); Seria 2 (Pedagogie Muzicală)


Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

 1. Teologie
 2. Ştiinţe ale Educaţiei

În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei sunt organizate 2 (două) serii de concurs: Seria 1 (Teologie); Seria 2 (Ştiinţele ale Educaţiei)


Facultatea de Știinţe şi Inginerie

 1. Administrarea afacerilor
 2. Științe administrative
 3. Agronomie
 4. Ingineria sistemelor

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Inginerie sunt organizate 4 (patru) serii de concurs: Seria 1 (Ştiinţe administrative); Seria 2 (Administrarea afacerilor); Seria 3 (Agronomie); Seria 4 (Ingineria sistemelor). Candidaţii pot depune dosare pentru programele de studii scoase la concurs

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?