Oferta educațională

Oferta educațională 2024

Locuri adresate absolvenților de licee situate în mediul rural: locuri/universitate


Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative

 1. Drept (Taxa: )
 2. Administratie Publica (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Ştiinţe Economice
 1. Contabilitate si Informatica de Gestiune (Taxa: )
 2. Management (Taxa: )
 3. Management (ID) (Taxa: )
 4. Marketing (Taxa: )
 5. Finante - Banci (Buget: , Taxa: )
 6. Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (Taxa: )
 7. Business Administration (cu predare în limba engleză) (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere si Comunicare
 1. Limba şi literatura română - Limba şi literatura modernă (engleză/franceză) (Buget: , Taxa: )
 2. Jurnalism (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informației
 1. Automatică şi informatică aplicată (Taxa: )
 2. Electronică aplicată /  Tehnologii şi sisteme de telecomunicații (Buget: , Taxa: )
 3. Energetică industrială (Buget: , Taxa: )
 4. Electrotehnică (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
 1. Echipamente pentru procese industriale (Buget: , Taxa: )
 2. Știința materialelor (Buget: , Taxa: )
 3. Inginerie economică în domeniul mecanic (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Ingineria Mediului si Știința Alimentelor
 1. Ingineria şi protecția mediului în agricultură (Buget: , Taxa: )
 2. Tehnologia prelucrării produselor agricole (Buget: , Taxa: )
 3. Controlul şi securitatea produselor alimentare (Buget: , Taxa: )
 4. Montanologie (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Stiinte Umaniste
 1. Istorie (Buget: , Taxa: )
 2. Geografie (Buget: , Taxa: )
 3. Geografia Turismului (Buget: , Taxa: )
 4. Educatie fizica si sportivă (Taxa: )
 5. Kinetoterapie si motricitate speciala (Taxa: )

Facultatea de Ştiinte şi Arte
 1. Matematică informatică (Buget: , Taxa: )
 2. Fizică (Buget: , Taxa: )
 3. Muzică (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
 1. Teologie ortodoxă pastorală (Buget: , Taxa: )

Facultatea de Știinţe şi Inginerie
 1. Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (Taxa: )
 2. Ingineria sistemelor multimedia (Buget: , Taxa:)
 3. Administrație Publică (Buget: , Taxa: )
 4. Agricultără (Buget: , Taxa: )