Informatii referitoare la domeniile de licenta care prevad probe eliminatorii

1. Facultatea de Științe și Arte, domeniul Muzică

Probe admitere:

Proba 1: Instrument/Canto (lucrare din repertoriul clasic sau contemporan, muzică usoară, jazz, rock, folcloric ...)  - Admis/Respins;
Proba 2: Noțiuni de teoria muzicii și solfegiu – oral 
IMPORTANT ! Opțional (facultativ) se pot studia disciplinele: canto clasic, canto popular, pian, clarinet, saxofon și improvizație jazz ! 


2. Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, domeniul Teologie

Probe eliminatorii: examen psihologic (Admis/Respins), verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins)

Detaliile despre desfășurarea probei găsiți aici.


3. Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, domeniul Științe ale Educației

Probă eliminatorie: Abilități de comunicare și aptitudini (Admis/Respins)

Detaliile despre desfășurarea probei găsiți aici.


4. Facultatea de Științe Economice, domeniul Business Administration

Probă eliminatorie (Admis/Respins) dovedirea competențelor lingvistice (limba engleză): certificat internațional de atestare a cunoașterii limbii engleze SAU susținerea (gratuită) a unui test de limba engleză

Desfășurare probă: informație în curs de actualizare


5. Facultatea de Științe Umaniste, domeniul Educație Fizică și Sportivă

Probă de concurs: Traseu aplicativ (70%)

Detalii despre structura traseului utilitar-aplicativ regăsiți aici.

 


5. Facultatea de Științe Umaniste, domeniul Kinetoterapie

Probă de concurs: Traseu aplicativ (30%)

Detalii despre structura traseului utilitar-aplicativ regăsiți aici.