Informatii probă: Interviului Profesional

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

 • Domeniul Teologie: sala N 108, ora 10:30 (vizualizează tematica)
 • Domeniul Științe ale Educației: sala M4, ora 13:00 (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI MECANICĂ

 • Materiale Avansate: ora 14, sala A012 (vizualizează tematica)
 • Echipamente Moderne de Fabricare si Testare in Inginerie Mecanica: ora 14, sala A016 (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, LITERE ȘI COMUNICARE

 • Multilingvism și interculturalitate în context european: ora 16, sala B202 (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ȘI ȘTIINȚA ALMENTELOR

 • Controlul şi expertiza alimentelor:  A 215, ora 10, (vizualizează tematica)
 • Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului: A 230, ora 10, (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE INGINERIA ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

 • Automatică Avansată, Productică și Informatică Industrială – sala A102, orele 15, (vizualizează tematica)
 • Sisteme și Echip. Moderne în Producerea și Util. Energiei – sala A114, orele 14, (vizualizează tematica)
 • Auditul Sistemelor Energetice – sala A302, orele 16, (vizualizează tematica)
 • Ingineria Sistemelor Electrice Integrate in Vehicule (lb engleză) – sala A302, orele 14, (vizualizează tematica)
 • Sisteme Avansate de Telecom, Prel. şi Transmisia Informaţiei – sala A10, ora 10, (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 • Dreptul afacerilor - ora 16.00, Amf Colibri, (vizualizează tematica)
 • Administrație publică europeană - ora 10, B309, (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 • Domeniul Finanțe - ora 9.00 sala B 306, (vizualizează tematica)
 • Domeniul Management - ora 9.30 Sala B 005, (vizualizează tematica)
 • Domeniul Marketing - ora 11.00 Sala 311, (vizualizează tematica)
 • Domeniul Contabilitate - ora 10.00 sala B 007, (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE UMANISTE

 • Unitatea Istoriei Europene - ora 9:00, sala E 101, (vizualizează tematica)
 • Fenomene geografice de risc și calitatea mediului - ora 9:00, sala E 107, (vizualizează tematica)
 • Educație fizică, turism și activități de timp liber - ora 9:00, sala F 107, (vizualizează tematica)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTE

 • Educație Muzicala - Sinagoga U.V.T., ora 10,30, (vizualizează tematica)
 • Metode fizico-chimice- ora 10, sala A022, (vizualizează tematica)
 • Matematica didactica - ora 11, sala A021, (vizualizează tematica)