Documente admitere

Dosarul electronic de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  • Adeverință de la locul de muncă – dovada calităţii de cadru didactic activ (adev. emisă de direcţia şcolii unde este încadrată persoana)  - foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf - acest document va fi adus în original la încheierea contractului

  • Diplomă de licenţă – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

  • Supliment la diplomă / Foaie matricolă – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

  • Diplomă bacalaureat – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

  • Certificat naştere – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

  • Certificat căsătorie (unde este cazul) - foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

  • Carte identitate (CI) – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

  • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidentă cu boli psihice și cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) - foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

  • Candidaţii la programul  de conversie profesională „Educaţie fizică şi sportivă” vor prezenta la înscriere o adeverinţă medicală care să cuprindă rezultatele examenelor: pulmonar, RBV şi EKG, precum şi recomandarea medicului că aceştia sunt “apţi pentru a urma programul de conversie profesională în domeniul Educaţie fizică şi sportivă”.

IMPORTANT:

* În momentul încheierii contractului de studii, candidații vor aduce la secretariatul DIDFC documentele anterioare în copie conform cu originalul (excepție: CI - copie xerox, adeverință de la locul de muncă), fotografii 3/4 (3 buc), dosar plic și fișa de înscriere listata din contul creat pe platformă.

* Afișarea candidaților se va efectua folosind codificarea din legitimație, în locul numelui dvs.

* Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul https://didfc.valahia.ro/