Taxe admitere doctorat

Poți plăti taxa de înscriere:

 • online, cu un card bancar prin platforma http://admitere.valahia.ro

 • prin mandat postal către contul universității: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TARGOVISTE

 • prin transfer bancar catre contul universității: RO70RNCB0128045419210107 deschis la Banca Comerciala Romana

Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE; Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vor menţiona următoarele:

 • Nume/Prenume candidat, Facultatea pentru care optează, Denumirea programului de studii, Plata taxa de inscriere


Taxele aferente procesului de admitere sesiunea iulie / septembrie 2021 sunt:

 • taxa de înscriere la concursul de admitere (studii universitare de licență, masterat și continuare de studii): 500 lei

 • taxa de scolarizare/an: 4500 lei


REDUCERI ALE TAXEI DE ÎNSCRIERE

1. Reducere taxă de înscriere ‐ 50% pentru candidații care se înscriu la mai multe concursuri de admitere din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, începând cu al doilea dosar. Reducerea apare automat în formularul de înscriere online


2. Scutire taxă de înscriere ‐ 100%

 • Candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 ani - pe baza incarcarii în platformă a certificatului de deces al părintelui / părinţilor;

 • Candidaţii salariaţi/copii ai salariaţilor Universităţii „Valahia” din Târgovişte  - pe baza încărcării în platformă a adeverinţei din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;

 • Candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial – pe baza încărcării în platformă a unei adeverinţe eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului.

 • Persoanele cu dizabilități - pe baza încărcării în platformă a certificatului de încadrare în grad de handicap

 • Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat - pe baza încărcării în platformă a adeverinţei din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate sau pensionat. În cazul învăţământului preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv