Taxe admitere conversie

Poți plăti taxa de înscriere:

  • online, cu un card bancar prin platforma http://admitere.valahia.ro

  • prin transfer bancar catre contul universității: RO70RNCB0128045419210107 deschis la Banca Comerciala Romana;

  • prin mandat postal (din sediul oficiilor postale) in contul Universitatii Valahia din Targoviste RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria Municipiului TARGOVISTE

Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE; Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Pe ordinul de plată se vor menţiona următoarele: Nume/Prenume candidat, Facultatea pentru care optează, Denumirea programului de studii, Plata taxa de inscriere


Taxele aferente procesului de admitere sesiunea iulie / septembrie 2021 sunt:

  • taxa de înscriere la concursul de admitere: 130 lei

  • taxa de școlarizare/an: 3200 lei


REDUCERI ALE TAXEI DE ÎNSCRIERE

1. Reducere taxă de înscriere ‐ 50% pentru candidații care se înscriu la mai multe concursuri de admitere din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, începând cu al doilea dosar. Reducerea apare automat în formularul de înscriere online

 

2. Scutire taxă de înscriere ‐ 100%

  • Candidații orfani (de unul sau ambii părinți) cu vârsta de până la 26 ani - pe baza încărcării în platformă a certificatului de deces al părintelui / părinților;

  • Candidații salariați ai Universității Valahia din Târgoviște (sau cei ai Valahia Servicii de Dezvoltare SRL) - pe baza încărcării în platformă a adeverinței din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinți;

  • Copiii ai angajaților Universității „Valahia” din Târgoviște  (sau Valahia Servicii de Dezvoltare SRL) - pe baza încărcării în platformă a adeverinței din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinți;

  • Persoanele cu dizabilități (grav si accentuat) - pe baza încărcării în platformă a certificatului de încadrare în grad de handicap

  • Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat - pe baza încărcării în platformă a adeverinței din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate sau pensionat. În cazul învățământului preuniversitar adeverința va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv