Metodologie și criterii admitere/departajare

Regulament privind concursul de admitere la studii universitare de licenta (vizualizează)


Criterii de selecție și departajare a candidaților

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Domeniile: Contabilitate, Management, Finante, Marketing, Administrarea Afacerilor

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina "Limba şi literatura română"
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Domeniul: Administrarea Afacerilor în limba engleză (Business Administration)
PROBĂ ELIMINATORIE
Dovedirea competențelor lingvistice (limba engleză):
- certificat international de atestare a cunoaşterii limbii engleze, eliberat de către o instituţie recunoscută de MEN (vizualizeza Ordin MEC cu certificarea competentelor lingvistice)
- susținerea (gratuită) a unui test de limba engleză, notat cu „admis/respins”. 
Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat – pondere 100%.
Criterii departajare

1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina "Limba şi literatura română"
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)


FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE (Drept, Administratie publica)

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)


FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, LITERE ȘI COMUNICARE

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii departajare

1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)


FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniile: Istorie, Geografie

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Domeniul: Educație fizica si sport

Criterii de admitere:
- Nota la proba de traseu aplicativ (70%);
- Media examenului de bacalaureat – pondere 30%

Criterii departajare
1. Nota la Traseul aplicativ (detalii suplimentare despre traseul aplicativ)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
3. Nota obținută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Domeniul: Kinetoterapie

Criterii de admitere:
- Nota la proba de traseu aplicativ (30%);
- Media examenului de bacalaureat – pondere 70%

Criterii departajare
1. Nota la Traseul aplicativ (detalii suplimentare despre traseul aplicativ)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
3. Nota obținută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE

Domeniul: Muzica

Probă eliminatorie: Instrument/Canto - probă practică (Admis/Respins)

Criterii de admitere:

- Teoria muzicii și Solfegiu – oral – pondere 70%
- Media examenului de bacalaureat – pondere 30%.

Criterii departajare
1. Nota obţinută de candidat la proba orală (teoria muzicii și solfegiu);
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română

Domeniul: Matematică, Fizica
Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat – pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Domeniul: Teologie
A. PROBĂ ELIMINATORIE
1. - examen psihologic (Admis/Respins);
2.- verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins).
B. Criterii de admitere:

  •  examen scris – pondere 50%;
  • media examenului de bacalaureat – pondere 50%

Criterii de departajare
1. Nota obţinută la examenul scris
2. Media examenului de bacalaureat

Domeniul: Științe ale educației

A. PROBĂ ELIMINATORIE
1. probă orală: Abilități de comunicare și aptitudini (Admis/Respins);
B. Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat – pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română


FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română


FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI MECANICĂ

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română


FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ȘTIINȚA ALIMENTELOR

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIE

Domeniile: Administrarea afacerilor, Științe administrative
Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Domeniile: Agronomie, Ingineria sistemelor
Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat - pondere 100% 
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română