Criterii admitere/departajare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE (Contabilitate, Management, Finante, Marketing, Administrarea Afacerilor)
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română 
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE (Business Administration)
PROBĂ ELIMINATORIE
Dovedirea competențelor lingvistice (limba engleză):
- certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze, eliberat de către o instituţie recunoscută de MEN (vizualizeza Ordin MEC cu certificarea competentelor lingvistice)
- susținerea (gratuită) a unui test de limba engleză, notat cu „admis/respins”. 
EXAMEN DE ADMITERE:
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: Media examenului de bacalaureat – pondere 100%.
Criterii departajare
1. Media generală a anilor de studiu din liceu;
2. Nota obţinută la proba scrisă (proba I) în cadrul examenului de bacalaureat

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE (Drept, Administratie publica)
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, LITERE ȘI COMUNICARE
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii departajare

1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Istorie, Geografie)
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Sport, Kinetoterapie)
Media de admitere este constituită din:
- Nota la proba de traseu aplicativ (70%);
- Media examenului de bacalaureat – pondere 30%. 

Criterii departajare
1. Nota la Traseul aplicativ
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
3. Nota obținută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE (Muzica)
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
- Instrument/Canto (lucrare din repertoriul clasic sau folcloric) și noțiuni de teoria muzicii – oral – pondere 70%
- Media examenului de bacalaureat – pondere 30%.

Criterii departajare
1. Nota obţinută de candidat la proba orală (instrument/canto și noțiuni de teoria muzicii);
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE (Matematică)
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: Media examenului de bacalaureat – pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI (Teologie)
A. PROBĂ ELIMINATORIE
1. - examen psihologic (Admis/Respins);
2.- verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins).
B. Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din:
- examen scris – pondere 50%;
- media examenului de bacalaureat – pondere 50%

Criterii de departajare
1. Nota obţinută la examenul scris
2. Media examenului de bacalaureat

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI (Stiintele Educatiei)
A. PROBĂ ELIMINATORIE
- probă orală: Abilități de comunicare și aptitudini (Admis/Respins)
B. Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: Media examenului de bacalaureat – pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI MECANICĂ
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ȘTIINȚA ALIMENTELOR 
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIE (Administrarea afacerilor, Administratie publica)
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIE (agronomie, ingineria sistemelor)
Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100% 
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română