Rezultate admitere studii universitare de master

Instructiuni pentru candidații admiși in sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2023:
 
În scopul dobândirii calității de student al Universității Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 22 - 25 septembrie 2023 (vineri: orele 9.00-17.00, sâmbătă: 9.00-12.00, luni: 9.00-17.00) pentru a încheia contractul de studii la secretariatele facultăților.

Instrucțiuni pentru:

  • candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat (vizualizează)
  • candidații admiși pe locurile cu taxă (vizualizează)

Rezultate admitere studii universitare de master


 Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative - dreptul afacerilor, administratie publică europeană, români de pretutindeni


 Facultatea de Ştiinţe Economice - link rezultate


 Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică - materiale avansateechipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanica

 Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor - sisteme de control si evaluare a calitatii mediului, controlul şi expertiza alimentelor Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei - teologie, științele educației