Rezultate admitere studii universitare de master

Instructiuni pentru candidații admiși in sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2022:

Pentru dobândirea calității de student/masterand, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 21 septembrie – 24 septembrie 2022  pentru a încheia contractul de studii și a depune un dosar-plic conținând documentele de înscriere pe suport de hârtie, precum și dovada achitării taxelor:

  • Taxă de înmatriculare în cuantum de 200 lei, care se va plăti indiferent de regimul de finanțare a studiilor de licență sau de master (buget/taxă);
  • o fracție din taxa de şcolarizare în cuantum de 900 lei (master), pentru candidații  admiși la studii cu taxă.

Program încheiere contracte: 

21 septembrie – 24 septembrie 2022 
Miercuri-Vineri:  9:00-17:00,  Sâmbătă:  9:00-12:00


 
 ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTA “ÎN AȘTEPTARE”

 În funcție de locurile neconfirmate prin încheierea contractului de studii de către candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2022, în ordinea mediei de concurs/admitere, candidații aflați pe lista în așteptare vor fi contactați în data de 26 septembrie 2022 pentru a încheia contractul de studii. 


Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative - link rezultate


Facultatea de Ştiinţe Economice - link rezultate

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere si Comunicare - link rezultate

Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informaţiei - link rezultate

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică - link rezultate

Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor (vizualizeaza rezultatele)

Facultatea de Stiinte Umaniste - (vizualizeaza rezultatele)

Facultatea de Ştiinte şi Arte - link rezultate

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei - link rezultate (utilizati Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

Facultatea de Știinţe şi Inginerie Alexandria - link rezultate