Lista cu candidatii admisi la master

Instructiuni pentru candidatii admisi in sesiunea septembrie - lista după încheierea contractelor:
 • Instructiuni pentru candidatii admisi la buget (vizualizeaza)
 • Instructiuni pentru candidatii admisi la taxa (vizualizeaza)
 • instructiuni pentru candidatii aflati pe lista de asteptare (vizualizeaza)
 • Locatii pentru incheiere contracte de studii (vizualizeaza)

 

Facultatea de Ştiinţe Economice
 • Programul de studiu Auditul entitătilor publice și private (buget/taxa) (corectie pozitie buget neoperata)
 • Programul de studiu Contabilitate (buget/taxa)
 • Programul de studiu Management financiar bancar (buget/taxa)
 • Programul de studiu Managementul informațiilor (buget/taxa)
 • Programul de studiu Managementul organizatiei (buget/taxa)
 • Programul de studiu Marketing (buget/taxa)

Facultatea de Ştiinţe Umaniste
 • Programul de studiu Educație fizică, turism și timp liber
 • Programul de studiu Fenomene geografice de risc si calitatea mediului
 • Programul de studiu Unitatea istoriei europene
 • Programul de studiu Studii cu privire la regiunea Europei Central - Răsăritene (în limba engleză)

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Facultatea de Ştiinţe şi Arte
 • Programul de studiu Metode fizico  chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului
 • Programul de studiu Matematică didactică
 • Programul de studiu Educație muzicală

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
 • Programul de studiu Doctrina sociala şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
 • Programul de studiu Doctrină, ştiinţă, misiune
 • Lista asteptare Teologie
 • Programul de studiu Management educaíonal si dezvoltare curriculara
 • Programul de studiu Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei
 • Programul de studiu Automatică avansată, productică şi informatică industrială
 • Programul de studiu Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba franceză)
 • Programul de studiu Sisteme si echipamente moderne in producerea si utilizarea energiei
 • Programul de studiu Ingineria sistemelor electrice integrate in vehicule (in limba engleza)
 • Programul de studiu Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei
 • Programul de studiu  Auditul sistemelor energetice

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
 • Programul de studiu Materiale avansate
 • Programul de studiu Procesarea si caracterizarea materialelor multifunclionale (in limba engleza)
 • Programul de studiu Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanica

Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
 • Programul de studiu Sisteme de control si evaluare a calitatii mediului
 • Programul de studiu Controlul şi expertiza alimentelor
 • Programul de studiu lngineria bioresurselor (in limba engleza)

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare
 • Programul de studiu Jurnalism și studii culturale europene
 • Programul de studiu Multilingvism si interculturalitate in context european