Calendar proba INTERVIU

Facultatea de Științe Economice:

- Managementul organizației, Managementul informației /20 septembrie 2021,  ora 11.00, sala B213

- Contabilitate, Auditul entităților publice si private / 20 septembrie 2021, ora 10.00, sala B312

- Management financiar-bancar / 20 septembrie 2021, ora 13.00, sala B306

- Marketing /20 septembrie 2021, ora 16.00, sala B311

Interviul profesional (cca. 10 min/candidat) va consta în întrebări din cadrul tematicii afișate și argumentarea alegerii programului de studiu


Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

- Management educațional si dezvoltare curriculara, Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă / 20 septembrie 2021, ora 13.00, sala N108 (Str. Lt. Stancu Ion nr. 35, corp N). Proba de concurs va consta în susținerea unui interviu în care candidații își vor prezenta Eseul tematic structurat depus la momentul înscrierii

- Doctrina sociala și ecumenică a bisericii în contemporaneitate, Doctrină, știință, misiune / 20 septembrie Sala N 103 ora 9,00

Programarea candidaților pentru susținerea probei va fi afișată pe site-ul facultății (ftose.valahia.ro 


Facultatea de Drept și Științe Administrative

- Dreptul Afacerilor / 20 septembrie 2021, ora 15.00, sala B214 (corp B)

- Administrație Publică Europeană / 20 septembrie 2021, ora 12.00, sala B309 (corp B)


Facultatea de Științe Umaniste

- Educație fizică, turism și timp liber / 20 septembrie 2021, ora 09.00, amfiteatrul G
- Fenomene geografice de risc si calitatea mediului / 20 septembrie 2021, ora 09.00, amfiteatrul E
- Programul de studiu Unitatea istoriei europene / 20 septembrie 2021, ora 09.00, amfiteatrul F

Facultatea de Științe şi Arte
- Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calității vieții şi mediului / 20 septembrie 2021, ora 09.00, sala A021 (corpul A, parter)
- Matematică didactică / 20 septembrie 2021, ora 09.00, sala A022 (corpul A, parter)
- Educație muzicală / 20 septembrie 2021,  ora 09.00, Sinagogă, Str. Poet Grigore Alexandrescu, Nr. 37 A

Facultatea de Ingineria Mediului şi Știința Alimentelor

- Sisteme de control și evaluarea calității mediului / 20 septembrie 2021, ora 10.00, sala A230 (corp A)

- Controlul și expertiza alimentelor / 20 septembrie 2021, ora 10.00, sala A215 (corp A)

- ingineria bioresurselor (in limba engleza) - 20 septembrie 2021, ora 10.00, sala A215 (corp A)


Facultatea de Științe Politice, Litere şi Comunicare
- Jurnalism și studii culturale europene / 20.09.2021, ora 14.00, sala B106. Interviul va consta în prezentarea unui eseu-proiect din aria tematică a programului. 
- Multilingvism și interculturalitate în context european / 20.09.2021, ora 16.00, sala B202. Interviul profesional (cca. 10 minute / candidat) va consta în: argumentarea alegerii programului de studii și prezentarea unui eseu din tematica precizată.
Programarea candidaților înscriși pentru susținerea probei INTERVIU va fi afișată pe site-ul facultății

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei
- Programul de studiu Automatică avansată, productică şi informatică industrială / 20.09.2021, ora 09.00, sala A102
- Programul de studiu Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba franceză)
- Programul de studiu Sisteme si echipamente moderne in producerea si utilizarea energiei /  20.09.2021, ora 14.00, sala A114
- Programul de studiu Ingineria sistemelor electrice integrate in vehicule (in limba engleza) /  20.09.2021, ora 14.00, sala A302
- Programul de studiu Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei /  20.09.2021, ora 09.00, sala A101
- Programul de studiu  Auditul sistemelor energetice  / 20.09.2021, ora 09.00, sala A302

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
- Programul de studiu Materiale avansate / 20.09.2021, ora 12.00, sala A 018
- Programul de studiu Procesarea si caracterizarea materialelor multifuncționale (in limba engleza) )/ 20.09.2021, ora 15.00, sala A018
- Programul de studiu Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanica / 20.09.2021, ora 10.00, sala A 016
 
Pentru tematica interviului vizitați pagina dedicata (vizualizează)