Interviu pentru admiterea la programul de studii Business Administration

Precizări privind organizarea interviului pentru admiterea la programul de studii Business Administration, septembrie 2020
  • Interviul se va desfășura online, în data de 21 septembrie 2020, ora 10.00, pe platforma Cisco Webex.
  • Logarea pe platformă a candidaților se va face cu adresa de mail indicată în dosarul de înscriere.
  • Interviul se desfășoară în limba engleză.
  • Durata unui interviu este de 10- 15 minute/candidat.
  • Rezultatul va fi exprimat cu calificativul ”admis” sau ”respins”.
  • Evaluarea cunoștințelor de limba engleză este probă obligatorie pentru admiterea la specializarea BA.
După finalizarea perioadei de înscriere (19.9.2020), candidații înscriși vor primi pe mail infomațiile necesare pentru utilizarea platformei Cisco Webex. Aplicația va trebui descărcată pe un dispozitiv la alegerea candidatului (calculator, tabletă, smartphone) înainte de data interviului. Candidații sunt rugați să anunțe dacă întâmpină probleme legate de utilizarea aplicației astfel încât să fie rezolvate înainte de momentul interviului.