Documente utile pentru înscriere

 

Dosarul de candidatură pentru admiterea la studii universitare de licență/ masterat conține următoarele documente:

a) Fisa inscriere-tip (descarca fisa inscriere licenta) sau (descarca fisa master);

b) Copia diplomei de Bacalaureat sau diplomă echivalentă

c) Copia diplomei de licenţă sau diploma echivalentă;

d) Copia foii matricole sau, după caz, suplimentului la diplomă;

e) Copia certificatului de naştere;

f) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

g) Copia certificatului de căsătorie, după caz;

h) Adeverinţă medicală (“apt pentru înscriere la facultate”)