Admitere romani de pretutindeni (inclusiv candidați din Republica Moldova)


Candidatii la concursul de admitere (master) din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste care concureaza pe locurile 'Romani de Pretutindeni' depun dosarul in format PDF (fisa de inscriere si documente doveditoare) la adresa admitere@valahia.ro

Informatii suplimentare (vizualizează)

Metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni (vizualizeaza)

Cifra de scolarizare alocată românilor de pretutindeni (vizualizează)


Dosarul de candidatură pentru admiterea la studii universitare de masterat conține următoarele documente:

a) Fisa inscriere-tip (descarca fisa);

b) Copia diplomei de Bacalaureat sau diplomă echivalentă

c) Copia diplomei de licenţă sau diploma echivalentă;

d) Copia foii matricole sau, după caz, suplimentului la diplomă;

e) Copia certificatului de naştere;

f) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

g) Copia certificatului de căsătorie, după caz;

h) Adeverinţă medicală (“apt pentru înscriere la facultate”)