Conditii speciale de înscriere (candidati Romi, candidati din sistemul de protecție socială, candidati din liceele situate în mediul rural)

1. CANDIDAȚII ROMI (opțiune Rrom buget)

1.1. Candidații aparținând etniei romilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei precum și pe locurile bugetate și cu taxă.

1.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2022, pe facultăți, online pe pagina web admitere.valahia.ro.

1.3. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la cap. II, art. 14.1 sau 14.2 din Metodologia de admitere din 2022, și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Formația Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

1.4. Candidații romi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

1.5. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie, numai dacă această sesiune se va organiza pentru facultatea la care au rămas locuri neocupate de candidații romi.

 

2. CANDIDAȚII PROVENIȚI DIN DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ (optiune roman buget social)

2.1. Candidații proveniți din din sistemul de protecție socială (casa de copii, asistență maternală) pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile bugetate și cu taxă.

2.2.Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2022, pe facultăți, online pe pagina web admitere.valahia.ro.

2.3. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la cap. II, art. 14.1 sau 14.2 din Metodologia de admitere 2022, și o adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecție a copilului sau alte instituții abilitatecare să ateste faptul că provin din sistemul de protecție socială.

2.4. Candidații vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

2.5. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie, numai dacă această sesiune se va organiza pentru facultatea la care au rămas locuri neocupate. În cazul în care locurile nu se ocupă, universitatea le va redistribui către ceilalți candidați.

 

3. CANDIDAȚII PROVENIȚI DIN LICEELE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL (optiune roman buget mediu rural)

3.1. Candidații proveniți din liceele situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile bugetate și cu taxă.

3.2. Consultă lista cu toate liceele din mediul rural (din Romania)

3.3.Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2022, pe facultăți, online pe pagina web admitere.valahia.ro.

3.4. La înscriere, aceștia vor prezenta actele prevăzute la cap. II, art. 14.1 sau 14.2 din Metodologia de admitere 2022.

3.5. Candidații vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

3.6. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie, numai dacă această sesiune se va organiza pentru facultatea la care au rămas locuri neocupate.