Metodologie certificat de competenta lingvistica

Metodologia privind obtinerea certificatului de competent lingvistica (consulta documentul)

Bibliografie limba engleza (consulta documentul)

Bibliografie limba franceza (consulta documentul)

Cadrul european comun de referinta pentru limbi strine (consulta documentul)

Taxa pentru examenul de competenta lingvistica (300 lei) se achita in contul RO70RNCB0128045419210107 iar documentul de plata se incarca la pasul 7 in caseta corespunzatoare