Admitere Romani de Pretutindeni (inclusiv candidati din Republica Moldova) la doctorat

Candidatii la concursul de admitere (pentru licenta / master) din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste care concureaza pe locurile 'Romani de Pretutindeni' depun dosarul in format PDF (fisa de inscriere si documente doveditoare) la adresa admitere@valahia.ro

Informatii suplimentare (vizualizează)

Metodologia de admitere a romanilor de pretutindeni (vizualizeaza)

Cifra de scolarizare (vizualizează)


Dosarul de înscriere la doctorat conţine următoarele documente:

•    cerere-tip de înscriere la concursul de admitere la doctorat (descarca documentul);

•    curriculum vitae;

•    lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);

•    certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulație internațională (excepție fac absolvenții facultăților de limbi străine);

•    copie a certificatului de naştere;

•    copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

•    copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă acesteia, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării;

•    copia legalizată a diplomei de licenţă şi foii matricole;

•    copia legalizată a diplomei de master sau echivalentă şi foii matricole (pentru absolvenţii de master din anul în curs, se depune adeverinţa de absolvire, cu obligaţia de a completa dosarul cu diplomele legalizate când sunt eliberate);

•    copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini.