Cum mă înscriu la studii universitare de doctorat?


Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de Universitatea Valahia din Târgovişte la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua internet.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere de înscriere online disponibilă după crearea unui cont în cadrul platformei menționate mai sus. Prin completarea cererii, candidatul își asumă responsabilitatea declarațiilor făcute, inclusiv a faptului că a luat la cunoștință despre conținutul prezentei metodologii de organizare și desfășurare a examenului de admitere, precum și a obligației de a urmări în permanență comunicările ce sa fac cu privire la concursul de admitere postate pe site-ul Universității.

Toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere. Datele introduse in cadrul formularului de înscriere vor fi trecute folosind diacritice.

Documentele necesare pentru înscrierea on-line (extras din metodologia de admitere la doctorat):

 • Act de identitate (CI)

 • Certificat de naştere (CN);

 • Certificat de căsătorie (CC) sau orice act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

 • Diploma de bacalaureat (fata+verso);

 • Diploma de licenţă (fata+verso);

 • Foaie matricolă sau suplimentul diplomei de licenţă

 • Diplomă de master / adeverinta pentru absolventii din 2020

 • Foia matricolă sau suplimentul aferent diplomei de master (camp optional pentru absolventii din 2020)

 • CV (obligatoriu) + lista de lucrari (daca este cazul) 

 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere - daca se plateste prin alte instrumente (OP, mandat postal) de plata in afara cardului bancar. Detalii se pot accesa din pagina taxe studiu doctorat

 • Certificat de competenţă lingvistică (sau susţine un examen de competenţă lingvistică) conform reglementărilor în vigoare;

 • Candidaţii de etnie rromă vor adăuga pe lângă actele mai sus menţionate și o Recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare. Aspecte important: 1) în caseta etnie trebuie selectat etnia romă astfel încât la pasul 7 (încarcă documente) să apară rubrica pentru a încarca documentul specificat mai sus, 2) deasemenea candidatii de etnie roma vor selecta optiunile astfel: optiunea 1 RRom Buget, optiunea 2 Roman buget, optiunea 3 Roman taxa

 • Cerere alegere conducator de doctorat - descarca document.

 
Atenție!!!!!

* In pasul 4 la rubrica cu studii universitare se vor trece ultimele studii universitare absolvite. Pentru cei din sistem Bolonia se vor trece studiile universitare de masterat, pentru cei care au facut studii universitare de licenta (4 ani) se vor trece acestea.

* Toate documentele încărcate în platformă (se acceptă formatul pdf/jpg) trebuie să fie lizibile (să poată fi citite) si sa aiba o dimensiune sub 3 MB

* Fiecare candidat, după validarea înscrierii de către comisia de admitere din cadrul facultăților, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de concurs.

* Fișa de înscriere și legitimația de concurs trebuie listate și se adaugă in dosarul fizic, cu care vă prezentați la încheierea contractului de studii (vizualizeaza calendarul admiterii)

* Listele cu candidații admiși la buget / taxa vor conține codul legitimație de înscriere, în loc de numele candidaților