Informatii ajutatoare pentru inscrierea la studii universitare de masterat


Documentele necesare pentru înscrierea on-line in cadrul concursurilor aferente studiilor universitare de masterat:

  1. diplomă de licenţă sau diploma echivalentă / adeverința eliberată de instituția de învățământ (pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar curent)
  2. foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diplomă;
  3. diploma de bacalaureat (doar pentru concursul de admitere la Facultatea de Drept si Stiinte Administrative)
  4. certificatul de naştere;
  5. act de identitate;
  6. certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  7. adeverinţă medicală tip;
  8. Declaratia pe propria raspundere pentru candidatii din promotiile anterioare (mai vechi de 2020) privind studiile universitare de masterat. Acest document este optional si se poate descarca de aici (sau direct din pasul 7 unde este oferit ca si sablon). El se completeaza si se incarca la rubrica corespunzatoare DOAR de catre candidatii care au fost/sunt masteranzi sau au finalizat studii de master in anii precedenti (<2020). (Pentru candidații care nu au fost admiși niciodată la studii de master, acest document nu trebuie încărcat!!!!)

Candidatii care optează pentru un loc de rrom trebuie sa aiba o adeverinta din partea partidei romilor si sa aleaga optiunea Rrom buget.