Calendar admitere doctorat

În sesiunea septembrie 2020, concursul de admitere la studii universitare de doctorat organizat de IOSUD – UVT pentru cele două Şcoli Doctorale componente se va desfăşura
după următorul calendar:
SESIUNEA I
  • în perioada 3 - 14 septembrie 2020 – înscrieri online pe platforma UVT, www.admitere.valahia.ro;
  • în perioada 16 - 18 septembrie 2020 – desfăşurarea online a probei de competenţă lingvistică;
  • în perioada 17 - 18 septembrie 2020 – desfăşurarea online a colocviului de admitere pentru fiecare domeniu:
I. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice şi Umaniste
- CONTABILITATE - 17 septembrie
- ISTORIE - 17 septembrie
- MANAGEMENT - 18 septembrie
II. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti
- INGINERIA MATERIALELOR – 17 septembrie
- INGINERIE ELECTRICĂ – 17 septembrie
- INGINERIE MECANICĂ – 17 septembrie
  • 8 septembrie 2020– afişarea rezultatelor concursului şi redistribuirea locurilor rămase neocupate (dacă este cazul);
SESIUNEA II
  • 21 – 22 septembrie 2020 (900 – 1700) – înscrieri online pe platforma UVT, www.admitere.valahia.ro;
  • 23 septembrie 2020, desfăşurarea online a colocviului de admitere etapa II şi a probei de competenţă lingvistică, pentru toate domeniile unde sunt candidaţi
  • 23 septembrie 2020– afişarea rezultatelor concursului (etapa II)
  • în perioada 24 - 29 septembrie 2020, încheierea contractelor de studii (de luni până vineri, între orele 9.00 – 17.00)
  • 29 septembrie 2020 – afișarea listelor finale (după încheierea contractelor de studii)