Calendar admitere doctorat


În sesiunea septembrie 2021, concursul de admitere la studii universitare de doctorat organizat de IOSUD – UVT pentru cele două Şcoli Doctorale componente se va desfășura după următorul calendar:

  • 7 - 12 septembrie 2022 – înscrieri online pe platforma UVT, www.admitere.valahia.ro;
  • 13 - 14 septembrie 2022 – verificarea și validarea dosarelor de concurs;
  • 15 septembrie 2022 - desfășurarea probei de competentă lingvistică;
  • 16 septembrie 2022 - desfășurarea colocviului de admitere
  • 16 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor concursului şi redistribuirea locurilor rămase neocupate (dacă este cazul);
  • în perioada 19 - 21 septembrie 2022, încheierea contractelor de studii;
  • 22 septembrie 2022 – afișarea listelor finale (după încheierea contractelor de studii);
  • 1 octombrie 2022 – înmatricularea la studii universitare de doctorat a candidaţilor care au încheiat contractul de studii.