Calendar admitere doctorat


În sesiunea septembrie 2021, concursul de admitere la studii universitare de doctorat organizat de IOSUD – UVT pentru cele două Şcoli Doctorale componente se va desfășura după următorul calendar:

SESIUNEA I

* 6 - 10 septembrie 2021 – înscrieri online pe platforma UVT, www.admitere.valahia.ro;

* 13 - 14 septembrie 2021 – verificarea și validarea dosarelor de concurs;

* 15 septembrie 2021- desfășurarea probei de competentă lingvistică;

* 16 - 17 septembrie 2021 - desfășurarea colocviului de admitere pentru fiecare domeniu:

I. Școala Doctorală de Științe Economice şi Umaniste

  • CONTABILITATE  - 16 septembrie, ora 11.oo
  •  ISTORIE  - 16 septembrie, ora 11.oo
  • MANAGEMENT – 17 septembrie, ora 11.oo

II. Școala Doctorală de Științe Inginerești

  • INGINERIA MATERIALELOR  – 17 septembrie, ora 11.oo
  • INGINERIE ELECTRICĂ  – 17 septembrie, ora 11.oo
  • INGINERIE MECANICĂ – 17 septembrie, ora 11.oo

* 17  septembrie 2021– afișarea rezultatelor concursului şi redistribuirea locurilor rămase neocupate (dacă este cazul);

* 21 - 24 septembrie 2021,  încheierea contractelor de studii (orele 900 – 1700)

* 27 septembrie 2021 – afișarea listelor finale (după încheierea contractelor de studii)

* 1 octombrie 2021 – înmatricularea la studii universitare de doctorat a candidaților care au încheiat contractul de studii.