Calendar admitere


În sesiunea septembrie 2023, concursul de admitere la studii universitare de doctorat organizat de IOSUD – UVT pentru cele două Şcoli Doctorale componente se va desfășura după următorul calendar:

  • 06 - 11 septembrie 2023 – înscrieri online pe platforma UVT, www.admitere.valahia.ro;
  • 12 - 13 septembrie 2023 – verificarea și validarea dosarelor de concurs;
  • 14 septembrie 2023 - desfășurarea probei de competentă lingvistică;
  • 15 septembrie 2023 - desfășurarea colocviului de admitere
  • 15 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor concursului şi redistribuirea locurilor rămase neocupate (dacă este cazul);
  • în perioada 18 - 22 septembrie 2023, încheierea contractelor de studii;
  • 22 septembrie 2023 – afișarea listelor finale (după încheierea contractelor de studii);
  • 1 octombrie 2023 – înmatricularea la studii universitare de doctorat a candidaţilor care au încheiat contractul de studii.