Tematică proba INTERVIU

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Drept si Științe Administrative
 • Dreptul afacerilor, Administrație publica europeana

Facultatea de Științe Politice, Litere si Comunicare
 • Multilingvism si interculturalitate in context european
 • Jurnalism si studii culturale europene

Facultatea de Științe Umaniste
 • Educație fizică, turism și timp liber
 • Fenomene geografice de risc si calitatea mediului
 • Unitatea istoriei europene
 • Studii cu privire la regiunea Europei Central - Răsăritene (în limba engleză)

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
 • Doctrina sociala şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
 • Doctrină, știință, misiune
 • Management educațional si dezvoltare curriculara
 • Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Ingineria Mediului şi Știința Alimentelor

 • Sisteme de control si evaluare a calitatii mediului
 • Controlul şi expertiza alimentelor
 • lngineria bioresurselor (in limba engleza)

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică
 • Materiale avansate
 • Procesarea si caracterizarea materialelor multifuncționale (in limba engleza)
 • Echipamente moderne de fabricare și testare în ingineria mecanica