Tematică proba INTERVIU

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Drept si Științe Administrative

Facultatea de Științe Politice, Litere si Comunicare

Facultatea de Științe Umaniste
  • Educație fizică, turism și timp liber
  • Fenomene geografice de risc si calitatea mediului
  • Unitatea istoriei europene
  • Studii cu privire la regiunea Europei Central - Răsăritene (în limba engleză)

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Ingineria Mediului şi Știința Alimentelor


Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică