Rezultate admitere studii universitare de licenta

În scopul dobândirii calității de student al Universității Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 18 - 20 septembrie 2023 (luni - miercuri: orele 9.00-17.00) pentru a încheia contractul de studii.

Instrucțiuni pentru:

  • candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat (vizualizează)
  • candidații admiși pe locurile cu taxă (vizualizează)
  • candidații situați în lista de așteptare (vizualizează)

Rezultatele concursului de admitere SEPTEMBRIE 2023


  Facultatea de Ştiinţe Economice  - rezultate pentru toate programele de studiu


  Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative - administrație publică, drept zi, drept - români de pretutindeni

  Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere și Comunicare - jurnalismlimbă și literatură română, limbă și literatură modernă (engleză, franceză)

  Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informaţiei - electronică și telecomunicații, energetică industrială, electrotehnică, automatică și informatică

  Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică - știința materialelor, echipamente pentru procese industriale, inginerie economică

  Facultatea de Ştiinte şi Arte - muzică / matematică-informatică / chimie / fizică  Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei - teologie ortodoxă pastorală

  Facultatea de Știinţe şi Inginerie Alexandria - ingineria sistemelor multimedia, economia comerțului, turismului și serviciilor (include și candidații din lista de așteptare)