Rezultate admitere studii universitare de licenta


Instructiuni pentru candidații admiși in sesiunea IULIE 2022 - lista 1:

În scopul dobândirii calității de student al Universității Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 28 iulie-12 august (luni - vineri, 9.00 – 17.00) pentru a încheia contractul de studii la Buget/Taxă. În cazul  nerespectării intervalului menționat (28 iulie - 12 august 2022), candidații pierd locul dobândit în urma concursului de admitere.

Pentru toți candidații admiși, indiferent de regimul de finanțare a studiilor, este necesară  plata unei taxe de înmatriculare în cuantum de 200 lei.

Candidații admiși pe loc cu taxă vor prezenta chitanța de plată a unei fracții din taxa de școlarizare, în cuantum de 800 lei

Detalii (documentele necesare, graficul de achitare a taxelor) aferente obținerii calității de student se regăsesc în următoarele instrucțiuni:

  • Instrucțiuni pentru candidații admiși la buget (vizualizează)
  • Instrucțiuni pentru candidații admiși la taxa (vizualizează)
  • Instrucțiuni pentru candidații aflați pe lista de așteptare (vizualizează)

Anunt pentru candidatii care au fost declarati admisi la buget (in urma redistribuirii locurilor disponibile) - vizualizeaza


Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative - link rezultate


Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere si Comunicare - link rezultate

Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informaţiei - link rezultate

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică - link rezultate

Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor - link rezultate

Facultatea de Stiinte Umaniste - link rezultate

Facultatea de Ştiinte şi Arte - link rezultate

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei - link rezultate (utilizati Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

Facultatea de Știinţe şi Inginerie Alexandria - link rezultate