Liste cu candidatii admisi la licenta


Instructiuni pentru candidatii admisi in sesiunea septembrie - lista 1:
 • Instructiuni pentru candidatii admisi la buget (vizualizeaza)
 • Instructiuni pentru candidatii admisi la taxa (vizualizeaza)
 • instructiuni pentru candidatii aflati pe lista de asteptare (vizualizeaza)
 • Locatii pentru incheiere contracte de studii (vizualizeaza)

Anunt pentru candidatii care au fost declarati admisi la buget (in urma redistribuirii locurilor disponibile) - vizualizeaza


Facultatea de Drept și Sțiințe Administrative

 1. Programul de studiu Drept - IF
 2. Programul de studii Drept - ID
 3. Programul de studiu Administratie Publica

Facultatea de Ştiinţe Economice
 1. Programul de studiu Contabilitate si Informatica de Gestiune (buget/taxa)
 2. Programul de studiu Management (buget/taxa)
 3. Programul de studiu Management ID
 4. Programul de studiu Marketing (buget/taxa)
 5. Programul de studiu Finante - Banci (buget/taxa)
 6. Programul de studiu Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (buget/taxa)
 7. Programul de studiu Business Administration (cu predare în limba engleză) (buget/taxa)

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere si Comunicare
 1. Programul de studiu Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză/franceză
 2. Programul de studiu Stiinte Politice
 3. Programul de studiu Jurnalism

Facultatea de Inginerie Electrica, Electronică şi Tehnologia Informaţiei - vizualizeaza lista cu rezultate dupa perioada de incheiere a contractelor
 1. Programul de studiu Automatică şi informatică aplicată
 2. Programul de studiu Electronică aplicată /  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
 3. Programul de studiu Energetică industrială
 4. Programul de studiu Electrotehnică

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică - vizualizeaza lista cu rezultate dupa perioada de incheiere a contractelor
 1. Programul de studiu Echipamente pentru procese industrial
 2. Programul de studiu Ştiinţa materialelor

Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor - vizualizeaza lista cu rezultate dupa perioada de incheiere a contractelor
 1. Programul de studiu Ingineria şi protecţia mediului în agricultură
 2. Programul de studiu Tehnologia prelucrării produselor agricole
 3. Programul de studiu Controlul şi securitatea produselor alimentare
 4. Programul de studiu Montanologie

Facultatea de Stiinte Umaniste
 1. Programul de studiu Istorie
 2. Programul de studiu Geografie + Geografia turismului
 3. Programul de studiu Educatie fizica si sportivă
 4. Programul de studiu Kinetoterapie si motricitate speciala

Facultatea de Ştiinte şi Arte
 1. Programul de studiu Matematică – Informatică
 2. Programul de studiu Fizică
 3. Programul de studiu Muzică

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
 1. Programul de studiu Teologie ortodoxă pastorală
 2. Programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Facultatea de Știinţe şi Inginerie
 1. Programul de studiu Economia comertului, turismului si serviciilor
 2. Programul de studiu Administraţie publică
 3. Programul de studiu Agricultură
 4. Programul de studiu Ingineria sistemelor multimedia