informații utile pentru înscriere DPPD

Candidații care în pasul 4 își exprimă dorința de înscriere la unul dintre Programele de formare psihopedagogică (gestionate de D.P.P.D.) trebuie să transmită documente suplimentare, în luna septembrie, către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Detalii privind înscrierea la Programele de Formare Psihopedagogică se obţin accesând secţiunea: Formare iniţială/Admitere din site-ul: dppd.valahia.ro