Informații utile

Vrei să devii profesor?

Înscrie-te la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică!

Mai multe informații privind admiterea la Programele de Formare Psihopedagogică se obțin accesând secțiunea: Formare inițială/Admitere din site-ul: dppd.valahia.ro.

Metodologia de admitere (vizualizează documentul)

Informații Generale

1. Calendar concurs de admitere

Sesiunea Septembrie 2024

 • 09-23 septembrie 2024 - înscrieri la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Corp H, parter, Str. Lt Stancu Ion, Program: Luni - Vineri 9.00 - 16.00

 • 09-23 septembrie 2024 - desfasurarea interviului de admitere

 • 23 septembrie 2024 - afișarea rezultatelor

 • 24-26 septembrie 2024- încheierea contractelor de studii si a actelor aditionale pentru candidatii declarati admisi


2. Criterii de admitere și departajare a candidaților înscriși la concursul de admitere pentru programul de formare psihopedagogica nivel I și nivel II

Nivel I

Criterii de admitere

 1. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”.

 2. Media de admitere a candidaților este constituită din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

Criterii de departajare

 1. Nota obținută la proba scrisă  în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

 2. Nota obținută la proba scrisă  în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Nivel I, regim Postuniversitar

Criterii de admitere

 1. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”.

 2. Media de admitere a candidaților este constituită din: Media examenului de licență/diplomă sau echivalentă- pondere 100%

Criterii de departajare

 1. Media generală a anilor de studiu (licență)

 2. Media examenului de bacalaureat

Nivel II

Criterii de admitere

 1. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”.

 2. Media de admitere a candidaților este constituită din: Media examenului de absolvire a Programului de Formare Psihopedagogică Nivel I - pondere 100%

*prin excepție, pentru situațiile menționate la Art. 5, alin. (1), (2), (3), va lua în calcul media examenului de licență/diplomă sau echivalentă - pondere 100%

Criterii de departajare

 1. Media examenului de licență/diplomă sau echivalentă

 2. Media generală a anilor de studiu (licență)

*prin excepție, pentru situațiile menționate la Art 5, alin. (1), 2), (3), va lua în calcul:

 1. Media generală a anilor de studiu (licență)

 2. Media examenului de bacalaureat

Nivel II, regim Postuniversitar

Criterii de admitere

 1. Probă eliminatorie - interviu care vizează competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică, acordându-se calificativele „admis” sau „respins”.

 2. Media de admitere a candidaților este constituită din: Media examenului de absolvire a Programului de Formare Psihopedagogică Nivel I- pondere 100%

*prin excepție, pentru situațiile menționate la Art. 5, alin. (1), (2), (3), va lua în calcul media examenului de licență/diplomă sau echivalentă - pondere 100%

Criterii de departajare

 1. Media examenului de licență/diplomă sau echivalentă

 2. Media generală a anilor de studiu (licență)

*prin excepție, pentru situațiile menționate la Art 5, alin. (1), 2), (3), va lua în calcul:

 1. Media generală a anilor de studiu (licență)

 2. Media examenului de bacalaureat