Inscriere candidati la programele de Conversie Profesională

 


Oferta educațională a Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (D.Î.D.F.C.):

 • Istorie

 • Geografie

 • Limbă şi literatură engleză

 • Limbă şi literatură franceză

 • Educaţie fizică şi sportivă

 • Informatică

 • Educaţie tehnologică

 • Muzică instrumentală

 • Pedagogie învățământului primar și preșcolar

 • Limba și literatura română

 • Limba și literatura română/ Limba și literatura engleză

 • Științe

Pot urma cursurile de conversie profeională inclusiv învăţători/educatoare care sunt absolvenţi ai unei specializări de licenţă şi îndeplinesc celelalte criterii.

După absolvirea unui astfel de program de conversie, gradele didactice obţinute la prima specializare ale persoanei rămân valabile, iar noua diplomă de absolvire conferă aceleaşi drepturi ca la toate programele de formare.

Înscrierea candidaților are loc prin intermediul platformei de admitere online a Universității Valahia din Târgoviște (admitere.valahia.ro) după crearea contului de utilizator

Dosarul electronic de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • Adeverinţă de la locul de muncă – dovada calităţii de cadru didactic activ (adev. emisă de direcţia şcolii unde este încadrată persoana)  - foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Diplomă de licenţă – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Foaie matricolă – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Diplomă bacalaureat – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Certificat naştere – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Certificat căsătorie (unde este cazul) - foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Carte identitate (CI) – foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana care  se înscrie este aptă pentru profilul la care candidează - foto cu telefonul și încărcare pe platformă sub formă de fișier jpg / pdf

 • Candidaţii la programul  de conversie profesională „Educaţie fizică şi sportivă” vor prezenta la înscriere o adeverinţă medicală care să cuprindă rezultatele examenelor: pulmonar, RBV şi EKG, precum şi recomandarea medicului că aceştia sunt “apţi pentru a urma programul de conversie profesională în domeniul Educaţie fizică şi sportivă”.

IMPORTANT:

* În momentul încheierii contractului de studii, candidații vor aduce la secretariatul DIDFC documentele anterioare în copie conform cu originalul (excepție: CI - copie xerox, adeverință de la locul de muncă), fotografii 3/4 (3 buc), dosar plic și fișa de înscriere listata din contul creat pe platformă.

* Afișarea candidaților se va efectua folosind codificarea din legitimație, în locul numelui dvs.